Zorgzame Buurt Bevel als casus van Kempenlab Zorgzame Mobiliteit

‘Naar een leeftijdsvriendelijke buurt Bevel’ is één van de 114 projecten die geselecteerd werd voor de projectsubsidie van Vlaams minister Wouter Beke in het kader van Zorgzame Buurten. De focus van het project is om de kwaliteit van wonen en leven van inwoners van Bevel te verbeteren.

Bevel is een klein dorp van ruim 2.000 inwoners, waar de bussen van De Lijn niet eens doorrijden en waar geen grote winkel meer is. Dat is vooral lastig voor oudere mensen die niet of niet meer met de auto rijden. “Mobiliteit is voor hen een van de pijnpunten. Net als zorg en welzijn: in een buitengebied als dit is het soms moeilijk om een dokter of thuisverpleging te vinden. Dat leerden we uit een bevraging bij de bewoners.” Aan het woord is Jo Sels in een artikel in De Standaard.

Jo Sels is directeur van twee woonzorgcentra in de buurt en vormt samen met verschillende partners een netwerk die de krachten wil bundelen om te komen tot een meer leeftijdsvriendelijke buurt Bevel. De tien partners in het netwerk zijn Gemeente Nijlen, Woonzorgcentrum Heilig Hart Nijlen, Woonzorgcentrum Sint-Jozef Kessel, Lokaal Dienstencentrum De Geburen, Seniorenraad Nijlen, Okra Bevel, Samana Bevel, Ferm Bevel, Logo Mechelen vzw en Eerstelijnszone Pallieterland vzw.

Koppelkans met Kempenlab Zorgzame Mobiliteit

AR-TUR, UHasselt en Gemeente Nijlen zien voor het Kempenlab Zorgzame Mobiliteit koppelkansen met het project ‘Naar een leeftijdsvriendelijke buurt Bevel’. Het project beoogt het verbeteren van de kwaliteit van wonen en leven van inwoners van Bevel en richt zich op drie thema’s: respect & sociale inclusie, zorg & gezondheid en mobiliteit. In functie van dat laatste thema zitten AR-TUR en UHasselt met het netwerk uit Bevel half februari samen om te bekijken hoe de spelmethodiek kan ingezet worden om de mobiliteit duurzamer en zorgzamer te maken in een rurale context als Bevel.