Dorpsgesprek Wortel

AR-TUR in Opdracht

Het afgelopen jaar gingen ruim 40 ambassadeurs van Wortel in gesprek. Ze formuleerden ambities voor de toekomst van het dorp. Op donderdag 19 november nodigden we alle bewoners van Wortel uit om mee te praten. Over deze ambities én over acties om aan de slag te gaan.

Vanwege de maatregelen organiseerden we een online dorpsgesprek. Diverse dorpsbewoners en de Burgemeester en Schepenen schoven aan in de studio, of belden in op het scherm. Zo’n 75 huishoudens volgden het gesprek vanuit hun living. Ze konden reageren via chat en via live polls.

Het gesprek ging over vier thema’s: de pleinen, de verbindingen en trage wegen, de dorpse beeldkwaliteit en de ontmoeting tussen bewoners. Bewoners en de burgemeester zegden toe aan de slag te gaan met de geformuleerde ambities.

De bevindingen van het gehele traject bundelt AR-TUR in een dorpontwikkelingskader voor de dorpskern. Dat moet houvast en inspiratie bieden voor toekomstige ontwikkelingen, voor het beleid én voor concrete acties van bewoners en organisaties. AR-TUR begeleidt dit traject in opdracht van de Stad Hoogstraten.