Dorpsverkenning Wortel

AR-TUR in Opdracht

Wortel bewaarde tot op heden grotendeels zijn nog dorpse karakter. Nu staat het dorp voor een aantal uitdagingen, onder meer op het vlak van voorzieningen voor de bewoners en op het vlak van ruimtelijke ontwikkelingen.

Stad Hoogstraten gaat daarom samen met bewoners en deskundigen op zoek naar een ontwikkelingskader voor de dorpskern. Dat moet houvast en inspiratie bieden voor toekomstige ontwikkelingen, voor het beleid én voor concrete acties van bewoners en organisaties. AR-TUR begeleidt dit traject in opdracht van de Stad Hoogstraten.

We zijn op zoek naar mensen met een hart voor Wortel die gedurende de drie sessies van het traject willen meewerken aan een gezamenlijke visie voor het dorp.

De dorpsverkenning en werksessie op zaterdag 18 januari 2020 (9u00-13u00) is de start van het traject. We wandelen samen door het dorp en gaan in gesprek over de huidige evoluties, maar ook over het historisch verhaal en de sterktes van Wortel. Aansluitend inventariseren we in een werksessie de kansen, uitdagingen, verwachtingen en ideeën voor het dorp. Wat is Wortel? Wat willen we koesteren? Welke initiatieven en engagementen zijn er? We willen werken rond thema’s als erfgoed, gebouwen, openbare ruimte, voorzieningen, economie en ontmoeting.

Tijdens de tweede werksessie gaan we in gesprek over scenario’s voor de toekomst. Ten slotte is er een publiek dorpsgesprek. Deze sessies waren gepland op 12 maart en 23 april, maar moesten vanwege de coronacrisis worden uitgesteld. We hopen zo snel mogelijk nieuwe data te vinden.

De laatste sessie, het dorpsgesprek, is voor iedereen toegankelijk. De twee sessies in januari en maart voeren we met een evenwichtige groep van ambassadeurs van bewoners en deskundigen, die het engagement willen aangaan om het hele traject actief te volgen. We nodigen hiervoor gericht een aantal sleutelspelers uit. Daarnaast kan je je kandidaat stellen, als je je geroepen voelt. We mikken op een groep van maximum 40 personen: jong en oud, vrouw en man, met verschillende achtergronden en expertises.

Aanmelden voor de groep van ambassadeurs kan door een mail te sturen naar info@ar-tur.be. Vertel daarin kort iets over jouw betrokkenheid bij Wortel en jouw motivatie om deel te nemen aan dit traject. Je kan je kandidaat stellen tot en met 15 december 2019. Begin van januari krijg je hierover bericht.

Dit traject voert AR-TUR in opdracht van Stad Hoogstraten. Het sluit aan bij het Kempenlab Dorpsarchitectuur.