ECTV geselecteerd voor gemeentehuis Kalmthout

AR-TUR in Opdracht

ECTV architecten is geselecteerd als ontwerper van het nieuwe gemeentehuis voor Kalmthout. AR-TUR begeleidde de gemeente Kalmthout bij het gunningstraject.

Uit 32 kandidaatstellingen selecteerde de jury vijf teams om een ontwerpvoorstel te doen. De opdracht is uiteindelijk gegund aan ECTV architecten.

Het ontwerp van ECTV stelt een representatief gebouw voor op maat van het dorp. Een gaanderij verbindt het oude gemeentehuis met de nieuwe gebouwdelen en een binnentuin. In het gebouw worden de loketten, burelen en het dienstencentrum georganiseerd rond een centrale hal.

AR-TUR in Opdracht

Gemeente Kalmthout vroeg AR-TUR om het gunningstraject te begeleiden, door de selectie- en gunningsvergaderingen voor te zitten en als extern deskundige op te treden.

Ontwerp gemeentehuis Kalmthout. Ontwerp: ECTV architecten