Scenarioworkshop in Wortel

AR-TUR in Opdracht

Op donderdag 1 oktober zetten we met een werksessie het traject in Wortel voort. Met ongeveer 40 ambassadeurs gingen we – de coronamaatregelen volgend – in gesprek over de toekomst van het dorp.

Zaterdag 18 januari startten we de zoektocht naar een dorpsontwikkelingskader voor Wortel met een dorpsverkenning en gesprek. AR-TUR zette ondertussen het onderzoek verder en ging in gesprek met diverse betrokkenen en experts. Door corona is het traject even stil komen te liggen, maar op 1 oktober konden we het voortzetten met een tweede werksessie over ruimtelijke toekomstscenario’s. Op 19 november volgt een publiek dorpsgesprek.

Een ontwikkelingskader voor Wortel

Wortel bewaarde tot op heden grotendeels zijn nog dorpse karakter. Nu staat het dorp voor een aantal uitdagingen, onder meer op het vlak van voorzieningen voor de bewoners en op het vlak van ruimtelijke ontwikkelingen.

Stad Hoogstraten gaat daarom samen met bewoners en deskundigen op zoek naar een ontwikkelingskader voor de dorpskern. Dat moet houvast en inspiratie bieden voor toekomstige ontwikkelingen, voor het beleid én voor concrete acties van bewoners en organisaties. AR-TUR begeleidt dit traject in opdracht van de Stad Hoogstraten.

Dit traject voert AR-TUR in opdracht van Stad Hoogstraten. Het sluit aan bij het Kempenlab Dorpsarchitectuur.