Start zoektocht naar dorpsontwikkelingskader Wortel

AR-TUR in Opdracht

Op zaterdag 18 januari 2020 ging de zoektocht naar een dorpsontwikkelingskader in Wortel van start. Met zo’n 45 ambassadeurs gingen we op verkenning in het dorp en brachten we kansen en uitdagingen in kaart.

AR-TUR zet nu haar onderzoek verder en gaat in gesprek met diverse betrokkenen en experts. Tijdens de tweede werksessie spreken we over ruimtelijke toekomstscenario’s. Ten slotte is er een publiek dorpsgesprek.

Deze sessies waren gepland op 12 maart en 23 april, maar moesten vanwege de coronacrisis worden uitgesteld. We hopen zo snel mogelijk nieuwe data te vinden.

Een ontwikkelingskader voor Wortel

Wortel bewaarde tot op heden grotendeels zijn nog dorpse karakter. Nu staat het dorp voor een aantal uitdagingen, onder meer op het vlak van voorzieningen voor de bewoners en op het vlak van ruimtelijke ontwikkelingen.

Stad Hoogstraten gaat daarom samen met bewoners en deskundigen op zoek naar een ontwikkelingskader voor de dorpskern. Dat moet houvast en inspiratie bieden voor toekomstige ontwikkelingen, voor het beleid én voor concrete acties van bewoners en organisaties. AR-TUR begeleidt dit traject in opdracht van de Stad Hoogstraten.

Dit traject voert AR-TUR in opdracht van Stad Hoogstraten. Het sluit aan bij het Kempenlab Dorpsarchitectuur.