Co-creatiesessie in Bevel

AR-TUR, UHasselt en Gemeente Nijlen slaan voor het Kempenlab Zorgzame Mobiliteit de handen in mekaar met de partners van het project ‘Zorgzame Buurt Bevel’. AR-TUR en UHasselt zaten in februari samen met het netwerk uit Bevel om te bekijken hoe de spelmethodiek kan ingezet worden om een meer duurzame en zorgzame mobiliteit te bekomen in een rurale context als Bevel om op die manier de kwaliteit van wonen en leven van de inwoners van Bevel te verbeteren.

Na kennismaking van de partners en presentatie van beide projecten, gingen alle aanwezigen aan de slag met het door UHasselt ontwikkelde mini-game 1. We speelden dit spel eerder al in het najaar van 2021 met lokale ondernemers uit Nijlen. Om de resultaten verder uit te breiden en om een beter zicht te krijgen op casuslocatie Bevel, speelden we het spel een tweede keer waarbij verschillende partners van Zorgzame Buurt Bevel bevraagd werden in het kader van hun (zorg)ondernemerschap. Bedoeling van de game: de lokale (zorg)ondernemers uitdagen om individueel autoverkeer te verminderen en tegelijk de levenskwaliteit van mensen met diverse noden, de persona’s uit het spel, te verbeteren.

Na een plenaire terugkoppeling en uitwisseling van ideeën, sloot mobiliteitsexpert Kris Peeters de namiddag af met een reflectie. De komende maanden zetten alle partners het project samen verder waarbij in de lente ook mini-game 2 en 3 zullen plaatsvinden waarbij we alternatieve realiteiten op het vlak van mobiliteit ontwerpen en prototypen. Parallel aan de mini-games lanceren we een Oproep Dorpse Mobiliteit waarbij we vragen aan dorpsbewoners om hun verplaatsingspatronen in kaart te brengen en meer collectieve of duurzame verplaatsingspatronen te verkennen.