Lancering architectuurnetwerk Buitenkans

Woensdag 28 april kun je online de lancering bijwonen van het nieuwe architectuurnetwerk dat AR-TUR opstart met Nederlandse architectuurorganisaties. Buitenkans is het Brabants Kempens Architectuur Netwerk dat zich inzet voor een integrale aanpak van regio-overstijgende ruimtelijke opgaven. Buitenkans biedt een platform voor het gesprek over de ruimtelijke kwaliteit in stad en land. Tijdens de lancering bespreken Ester Kruit (Kruitkok Landschapsarchitecten) en Jorryt Braaksma (LAMA Landscape) de uitdagingen en kansen in het buitengebied. Deze gespreksavond is deel van de Landschapstriƫnnale 2021 die nog tot eind april loopt in Noord-Brabant.

Programma lancering

De lancering van het Brabants Kempens architectuurnetwerk Buitenkans vindt plaats op woensdag 28 april 2021, tijdens de Internationale Landschapstriƫnnale 2021. Tussen 20:00 en 21:00 uur gaat moderator Lisa Peters het gesprek aan met Esther Kruit (Kruitkok Landschapsarchitecten) en Jorryt Braaksma (LAMA Landscape) over de relatie tussen stad en buitengebied, de complexiteit van de huidige ruimtelijke opgaven en de betekenis van de landschapsarchitectuur.

woensdag 28 april
20.00 - 21.00 uur, online

Lees het verslag van de avond op buitenkans.org.

Architectuurnetwerk

Buitenkans is een initiatief van zes architectuurorganisaties aan weerszijden van de grens in de provincies Noord-Brabant en Antwerpen: Architectuurcentrum Eindhoven, AR-TUR (Turnhout/Kempen), BAi (Den Bosch), BLASt (Breda), CAST (Tilburg) en TIAFF (Tilburg).

De aanleiding voor de samenwerking zijn de enorme ruimtelijke uitdagingen waar ook de provincie Noord-Brabant en de regio Kempen voor staan. De energietransitie, de woningbouwopgave, de landbouwtransitie, de wateropgave, de afname van biodiversiteit en de verschraling van de kwaliteit van het landschap. Opgaven die de regionale context overstijgen en alleen in nauwe samenhang tussen stad en land opgelost kunnen worden.

Als architectuurorganisaties bundelen we onze krachten om de uitdagingen te agenderen en het gesprek aan te gaan. In mei en juni organiseren we een eerste gezamenlijke lezingenreeks.

Positieve impact

Buitenkans wil als onafhankelijk platform het debat voeren, mensen verbinden en in gesprek brengen over de kwaliteit van de omgeving. Een brug slaan tussen bestaande initiatieven, werelden en belangen. De toegevoegde waarde van de ontwerp- en verbeeldingskracht van architectuur krijgt een podium. Hiermee wil Buitenkans een positieve impact uitoefenen op de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving in Noord-Brabant en de Belgische Kempen.