Masterthesis 'Geel: Breaking new ground' bouwt verder op Kempenatlas

AR-TUR stimuleert analytisch en ontwerpend onderzoek over ruimtelijke aspecten in de Kempen als aanvulling op de inzichten uit de Kempenatlas. Student Evert Rosseel presenteerde de thesis ‘Geel: Breaking New Ground – Soil & water management strategies for the Campine territory’ voor het behalen van het diploma Master of Urbanism and Strategic Planning (MaUSP) aan de KU Leuven.

Het onderzoek richt zich op Geel en de vallei van de Kleine Nete, waar intensieve veeteelt, verspreide bebouwing en infrastructurele barrières zoals het Kempisch kanaal het unieke ecosysteem van de veengronden in gevaar brengen. Met een heldere analyse en via verticale snedes door het landschap worden oplossingen voorgesteld om infrastructuur, landbouw en ecosystemen te verzoenen. De thesis is een goed voorbeeld van een innovatieve en holistische benadering van ruimtelijke ordening, landbouw en ecologie.