Wiki Women Design Kempen

AR-TUR gaat met Kempense erfgoedorganisaties op zoek naar vrouwen die hun stempel hebben gedrukt op het ontwerperfgoed in de regio. Heel wat vrouwen droegen bij aan de ontworpen omgeving, van (interieur)architectuur en grafisch ontwerp tot mode en productdesign. Toch bleven velen onder de radar van erfgoedinstellingen, onderzoekers en verzamelaars, en daardoor ook buiten beschouwing van de canon. Met Wikipedia als universeel platform en schrijfsessies als middel wil Wiki Women Design deze achterstand inhalen.

Erfgoed Noorderkempen, Erfgoeddienst k.ERF, Kempens Karakter, IOED Berg en Nete, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, cultuurhuis de Warande en AR-TUR sluiten zich aan bij het initiatief van het Vlaams Architectuurinstituut. In de Kempen zoeken wij naar vrouwelijke ontwerpers, maar ook vrouwen die via organisaties impact hebben gehad op de ontworpen omgeving in de Kempen. We organiseren een Wikipedia-schrijfsessie in het voorjaar van 2021.

Ken jij Kempense vrouwen die niet in ons overzicht mogen ontbreken? Ben je in het bezit van archiefmateriaal over vrouwen die een impact hadden op de ontworpen omgeving in onze regio of heb je weet van archiefmateriaal dat zich bij andere organisaties of privépersonen bevindt? Laat het ons weten!

Lutgart De Meyer (Geel, 1924) is een Belgische keramist, hier aan het werk in haar atelier in Hoogstraten, 1955. © Paul Ausloos

Vrouwelijke ontwerpers zichtbaar maken

Tot vandaag bestaan nauwelijks studies over vrouwelijke ontwerpers in België, hoewel ze wel (hebben) bestaan en een invloed hebben (gehad) op het ontwerperfgoed. De afwezigheid van vrouwelijke ontwerpers in het collectieve geheugen heeft te maken met hun relatieve afwezigheid in de geschiedenisboeken door de ondervertegenwoordiging in designarchieven en collecties. Door de afwezigheid van zulke bronnen is vandaag weinig geweten over de activiteiten van vrouwen, ook in de domeinen waarin ze volgens de literatuur erg actief waren.

Wiki Women Design wil deze vicieuze cirkel doorbreken, vrouwelijke contributies aan de Belgische ontworpen omgeving in de bekendheid brengen en bijdragen aan een meer inclusieve geschiedenis. Met het ontsluiten van de bijdrages van vrouwelijke ontwerpers op Wikipedia wil het project ook bijdragen aan het creëren van vrouwelijke rolmodellen voor toekomstige ontwerpers en aan gendergelijkheid in de ontwerpdisciplines.

Claire Bataille (Antwerpen, 1940) is een Belgische hedendaagse architect. Collectie Vlaams Architectuurinstituut © Paul Lambert