AR-TUR x BLAST | Regionale bijeenkomst open oproep Over grenzen op 20 juni

Op 20 juni zoekt het Nederlandse BLASt in samenwerking met AR-TUR de grens op. Op verzoek van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseren we samen een regionale bijeenkomst over de open oproep Over grenzen.

Met deze open oproep nodigt het Stimuleringsfonds (ruimtelijk) ontwerpers uit om, in samenwerking met relevante coalitiegenoten, ontwerpend onderzoek te doen naar urgente opgaven en uitdagingen in de Nederlandse grensgebieden. Het doel van de open oproep is om vanuit gelijkwaardigheid, meervoudigheid en wederkerigheid op verschillende schaalniveaus te komen tot nieuwe, grensoverschrijdende perspectieven die helpen de toekomst in deze gebieden vorm te geven.

AR-TUR doet een warme oproep aan de Belgische ontwerpers om coalities aan te gaan met Nederlandse actoren om samen deel te nemen aan deze boeiende oproep.

Regionale bijeenkomst 20 juni 2024

De regionale bijeenkomst vindt plaats op 20 juni op de grens van Nederland en België in Rootz, het nieuwe kennis- en innovatiecentrum voor en van de boomkwekerij op Hazeldonk. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks regionale bijeenkomsten in het kader van de open oproep Over grenzen met een online kick-off moment op 6 juni.

Op 20 juni gaan we aan de hand van twee keynotes en een panelgesprek de ruimtelijke opgaves in het landschap rondom de grensoverschrijdende Kempen verkennen. Daarnaast zal het Stimuleringsfonds aanwezig zijn om de open oproep toe te lichten.

Programma

 • 15:30 inloop
 • 16:00 ontvangst
 • 16.05 introductie over de oproep door Jolijn Valk (Stimuleringsfonds)
 • 16.10 keynote door Anneke Boezeman van Van Gogh Nationaal Park (Nederland)
 • 16.30 keynote door Sofie Troch van Labo Ruimte (België)
 • 16.50 gesprek over de lokale opgaves met de thema’s: het productieve, het verstedelijkte, het natuurlijke en het energieke landschap, onder leiding van Edith Wouters (AR-TUR)
 • 17.30 netwerkmoment

Open oproep: Over grenzen

De open oproep verloopt in verschillende fases:

Eerste fase
Canvasaanvraag
In deze fase stel je een beknopte aanvraag op. De sluitingsdatum hiervoor is 26 augustus 2024. Er kunnen maximaal 26 aanvragers worden geselecteerd. Zij ontvangen een subsidie van € 3.000 als financiële tegemoetkoming voor het opstellen van een projectaanvraag. Deze selectie wordt in de eerste helft van oktober 2024 bekendgemaakt.

Projectaanvraag
Alléén aanvragers met een geselecteerde canvasaanvraag kunnen een volledige projectaanvraag doen. De sluitingsdatum voor het indienen van de projectaanvraag is 25 november 2024. Voor de projectaanvraag kunnen maximaal 15 aanvragers worden geselecteerd. Zij ontvangen een subsidie van maximaal € 34.000 (€ 26.000 voor het ontwerpend onderzoek en € 8.000 voor kennisdeling en het vergroten van impact). Deze selectie wordt begin januari 2025 bekendgemaakt.

Ontwikkelfase
Na de definitieve selectie in januari 2025 werk je in samenwerking met je coalitiegenoten in de periode van januari t/m september 2025 aan het ontwerpend onderzoek en richt je je op de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, inzichten en ontwerpvoorstellen. Tijdens deze periode organiseert het Stimuleringsfonds een aantal intervisie- en kennisdelingsbijeenkomsten. Aan het eind van de ontwikkelfase kan voor de projecten maximaal € 44.000 worden aangevraagd om te werken aan het vervolg van je project.

Vervolgfase
Ondersteunde projecten ontvangen in de vervolgfase maximaal € 44.000 (€ 36.000 voor het ontwerpend onderzoek en € 8.000 voor kennisdeling en het vergroten van impact). De vervolgfase loopt van november 2025 t/m september 2026. Het doel van deze fase is om ontwerpkracht in te zetten voor de verdere ontwikkeling van tot op dat moment behaalde resultaten. Ook tijdens de vervolgfase organiseert het Stimuleringsfonds een aantal intervisie- en kennisdelingsbijeenkomsten.

Praktisch

Regionale bijeenkomst

 • WAAR
  Rootz - Treeport 1 - 4891 PZ Rijsbergen (Nederland)

 • WANNEER
  Donderdag 20 juni 2024 van 15u30 tot 19u00

 • vrije toegang tot de regionale bijeenkomst
 • inschrijven via deze link.


Open oproep: Over grenzen
Alle informatie en documenten over de open oproep kan je hier terugvinden.