Activiteiten AR-TUR in 2022

In 2022 trekken we met de Toolbox Dorpse Architectuur de dorpen in Vlaanderen in. Het aanbod van de Toolbox-on-Tour bestaat uit een reizende expo, presentaties en werksessies. Daarnaast werken we in het Kempenlab aan nieuwe inzichten rond dorpse mobiliteit en een holistische aanpak van wijkrenovaties. Met de collega’s in het netwerk Buitenkans verkennen we de ruimtelijke uitdagingen in het buitengebied aan beide zijden van de grens. We blijven ook adviseren en opiniëren.

Kempenlab Wijkrenovatie

Foto: Pieter de Ruijter

In 2022 werken we verder met de projectpartners aan de uitwerking van de Wijkmotor in de wijk Egelsvennen in Mol. De Wijkmotor pleit voor een integrale aanpak van de verduurzaming van woonwijken waarin alle stakeholders en eigenaars samenwerken en op zoek gaan naar win-win-oplossingen. De Gemeente Mol stuurt in samenwerking met VMSW en Team Vlaams Bouwmeester een Oproep Aan Geïnteresseerden uit om op zoek te gaan naar een ontwerpteam voor de opmaak van een masterplan voor de wijk. Parallel aan de zoektocht naar een geschikt ontwerpteam, plannen we drie thematische werksessies – in maart, juni en september – om de wijkmotor te voeden.

Kempenlab Zorgzame Mobiliteit

Foto: Teresa Palmieri

Voor ons Kempenlab Zorgzame Mobiliteit zien we koppelkansen met het project ‘Naar een leeftijdsvriendelijke buurt Bevel’. Dit project werd ingediend door tien verschillende partners die actief zijn in Bevel (waaronder de gemeente Nijlen en Zorgcentra HeiligHart Nijlen en SintJozef Kessel) in het kader van de projectoproep Zorgzame Buurten van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. Het project beoogt het verbeteren van de kwaliteit van wonen en leven van inwoners van Bevel en richt zich op drie thema’s: respect & sociale inclusie, zorg & gezondheid en mobiliteit. In functie van dat laatste thema zitten we met alle partners half februari samen en bekijken we hoe de spelmethodiek kan ingezet worden om de mobiliteit duurzamer en zorgzamer te maken in een rurale context als Bevel. Parallel aan deze co-creatiesessies plannen we een oproep naar dorpse mobiliteit en werken we toe naar een eindmoment in het najaar.

Kempenlab Dorpse Architectuur

Foto: Edith Wouters

In 2022 trekken we de dorpen in met de Toolbox-on-Tour. In navolging van de lancering en presentatie van de Toolbox Dorpse Architectuur op 22 oktober, trekken we rond met de reizende expo. De installatie creëert een werk- en leerruimte waarin het gesprek kan worden opgestart tussen verschillende stakeholders zoals projectontwikkelaars, lokale ontwerpers, grondeigenaars en beleidsmakers om over de tactieken te praten en de aangereikte woordenschat in praktijk te toetsen. De expo licht enkele voorbeeldprojecten toe en maakt de dorpse figuren en tactieken tastbaar.

Bij deze expo of los van deze expo biedt AR-TUR een werksessie aan, onder meer aan de hand van de recent ontwikkelde Dialoogtool Dorpse Architectuur: een kaartspel waarin de verschillende dorpse figuren en tactieken aan bod komen. Het volledige aanbod en meer informatie vind je in onze brochure Toolbox-on-Tour.

Foto: Tom Verstraeten
Foto: Pieter de Ruijter
Foto: Edith Wouters