Renaat Braemprijs | Dien nog tot en met 20 december 2023 jouw project in!

AR-TUR organiseert in opdracht van de provincie Antwerpen de Renaat Braemprijs 2024. De provincie Antwerpen wil met dit initiatief om de drie jaar projecten bekronen die innovatief zijn en de sociale dimensie van architectuur in de verf zetten in de vorm van nieuwe woonvormen. AR-TUR wil samen met de provincie Antwerpen het debat over toekomstbestendig wonen opstarten en faciliteren. Naast een vak- en publieksjury mogen ook de inwoners van de provincie Antwerpen hun stem uitbrengen.

AR-TUR wil in het verlengde van haar eigen culturele werking met de organisatie van de Renaat Braemprijs bijdragen aan de doelen die de provincie Antwerpen vooropstelt zoals het stimuleren van de realisatie van nieuwe woonvormen om de diversiteit in het woonaanbod te vergroten, het debat over toekomstbestendig wonen voeren, experimenten stimuleren en de sociale rol van architectuur benadrukken.

Foto: Filip Dujardin

Dien jouw project in

Het begrip ‘nieuwe woonvormen’ is een verzamelterm voor alle manieren waarop men anders kan wonen dan volgens het klassieke woonmodel, bijvoorbeeld door het delen van bepaalde (leef)ruimtes of door een ander (kleinschalig) woningtype.

Deze nieuwe woonvormen dragen bij tot een divers woonaanbod, zoals vastgelegd in de beleidsnota Wonen van de provincie Antwerpen, en bieden een antwoord op urgente maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, vereenzaming, betaalbaarheid, klimaatverandering en toename van ruimtebeslag.

De Renaat Braemprijs zoekt jouw project! Experimenteerde jij al met nieuwe woonvormen? Voldoet jouw project aan de voorwaarden van het wedstrijdreglement en is het bewoond en opgeleverd tussen 1 januari 2018 en 20 mei 2023?

Dien jouw project tot en met 20 december 2023 hier in.

Op 29 januari 2024 maken we de shortlist bekend met de genomineerde projecten. Hou de website en de sociale media van de Renaat Braemprijs en AR-TUR in de gaten voor de laatste updates.

Foto: Kelly Donckers Fotografie

Word lid van de publieksjury

Heb jij een hart voor architectuur en heb jij altijd al eens in een publieksjury willen zitten? Dit is jouw kans. Voer mee het debat en stap in een inspirerend traject. Je kan nog tot en met 20 januari 2024 je kandidaat stellen voor de publieksjury.

Als lid van de publieksjury bezoek je de genomineerde projecten en kies je samen met jouw collega publieksjuryleden één laureaat. Tijdens de prijsuitreiking op 23 mei 2024 in het provinciehuis te Antwerpen bekronen jullie jullie favoriet.

Een warme oproep om mee jouw stempel op de Renaat Braemprijs te zetten.
Stel je hier kandidaat.

De vakjury voor de Renaat Braemprijs 2024

Een onafhankelijke vakjury van drie experten kiest uit de inzendingen de acht meest waardevolle projecten. Na een plaatsbezoek gaat de vakjury in gesprek met de bewoners, de buurt, de ontwerpers en initiatiefnemers om zo een gedragen evaluatie te kunnen opstellen. Uit de acht projecten kiest de vakjury één laureaat. De bevindingen van de vakjury worden gebundeld in een juryverslag.

De vakjuryleden voor de Renaat Braemprijs 2024 zijn Ruth Soenen, Bart Biermans en Glenn Lyppens.

Er is gekozen om een diverse vakjury samen te stellen. Ruth Soenen zal vanuit haar expertise als antropologe met een andere bril de projecten benaderen en beoordelen. Architecten Bart Biermans en Glenn Lyppens kijken elk vanuit hun eigen expertise binnen architectuur naar de projecten. Bart focust op de architecturale kwaliteit en Glenn neem het nieuwe wonen onder de loep.

Ontdek hier alles over de vakjuryleden.

Ruth Soenen
Bart Biermans
Glenn Lyppens

Breng jouw stem uit

Eind januari 2024 kan je de shortlist ontdekken op de website en de sociale van de Renaat Braemprijs en AR-TUR. Vanaf 1 februari 2024 kan elke inwoner van de provincie Antwerpen stemmen op zijn of haar favoriet project.

We roepen op om het debat over jouw favoriet te openen, in gesprek te gaan en jouw project aan zoveel mogelijk stemmen te helpen. Stemmen kan tot op het moment van de prijsuitreiking.

Prijsuitreiking

Op 23 mei 2024 is het zover: de feestelijke prijsuitreiking van de eerste editie van de Renaat Braemprijs in het provinciehuis in Antwerpen. Tijdens een avondvullend programma vertellen zowel de vak- als publieksjury over hun traject, tonen we de genomineerde projecten getoond en maken we de laureaten bekend van de vakjury, publieksjury en de online stemming.